Hoppa till sidans innehåll

UWW:s reglerjusteringar på svenska

08 FEB 2018 16:16
En svensk översättning gällande ändringar av brottningsregler enligt Regelkompendium utfärdat av UWW i november 2017. Översättningen är utfärdad av Rune Pettersson, SBF i samverkan med domarförbundet.
  • Uppdaterad: 09 SEP 2018 19:57

Huvuddelen av ändringarna i denna utgåva avser tävlingsbestämmelser för tävlingar som ingår i UWW:s kalender. 

SBF har prioriterat de ändringar som berör själva brottningsreglerna, de följer nedan. De sidnummer som anges avser den numrering som finns i kompendiet. 

Sidan 26. Artikel 32 – Challenge 

Om det i en fristilsmatch är mindre än 30 sekunder kvar och domarteamet är enigt om att en brottare är passiv, kan de ge en poäng till motståndaren och tilldela den passive en varning för greppflykt. Om denna poäng avgör vem som vinner matchen har den varnade brottaren rätt att begära challenge. 

Sidan 29- Artikel 37 - Registering av poäng 

Varning för mattflykt, greppflykt, vägran att påbörja greppväxling, ojust grepp och brutalitet skall noteras med (0). Efter varje varning (0) ska motståndaren automatiskt tilldelas en poäng. 

Sidan 30. Artikel 39 - Poängvärdering av grepp . Tilldelning av 1 poäng 

När en brottare avsiktligt knuffar sin motståndare ut på skyddszonen utan någon meningsfull aktion ska han inte längre få en poäng. Om han gör det en andra gång ska han bestraffas med varning (O) en poäng till motståndaren.  

-Till den attackerande brottaren vars motståndare begår greppflykt, mattflykt, vägrar påbörja greppväxling, begår regelbrott eller är brutal. 

-Till den attackerande brottaren vars motståndare begår greppflykt utanför mattan och hamnar i fallhotande läge. 

-Till den attackerande brottaren vars motståndare kopplar regelvidrigt grepp som förhindrar utförandet av ett kopplat grepp eller ett fall. 

-Till den brottare vars motståndare, antingen i över- eller underläge, vägrar att inta korrekt parterrposition. 

-Till den brottare som förhindras att fullfölja ett grepp därför att hans motståndare fortsätter hålla ett regelvidrigt grepp, men som ändå till slut lyckas utföra greppet. 

-Till den brottare vars motståndare varnas för passivitet. 

Sidan 30-31. Tilldelning av 2 poäng 

 -Till den brottare som utför ett korrekt och komplett kast där hans motståndare landar med framsidan mot mattan eller på sida eller en position med trepunktskontakt med mattan. Den defensive brottaren måste ha förlorat kontrollen under kastet. 

Sidan 31. Tilldelning av 4 poäng 

-Till den brottare som utför ett kast från stående på ett kontinuerligt sätt utan avbrott, vilket försätter motståndaren i fallhotande läge. 

Sidan 34. Beordrande av parterrläge 

Startpositionen för brottarna i parterrläge innan domaren blåser igång är som följer: Den underliggande brottaren ska ligga på magen på mitten av mattan. Armarna ska vara utsträckta framåt och benen utsträckta bakåt. Armarna och benen får inte vara korsade. Den underliggande brottarens händer och fötter måste vidröra mattan. Den underliggande brottaren får inte blockera brottaren i överläge. Brottaren i överläge ska vara placerad vid sidan av sin motståndare med båda händerna placerade på motståndarens rygg. Han får inte visa någon tvekan i verkställandet av denna position när parterr har beordrats. Båda hans knän ska vidröra mattan. 

Efter att domaren blåser igång matchen får underliggande brottare försvara sig enligt regelboken. Det är speciellt förbjudet att hoppa eller fly från den anfallande brottaren, att försvara sig med stängda armar eller att blockera med armbågar eller knän liksom att aktivt använda benen för att försvara sig. Brottaren i underläge får resa sig till stående position efter att domaren blåst igång matchen. 

Sidan 36. Artikel 47 – Passivitet. Bestraffning för passivitet i fristil 

c. När det är mindre än 30 sekunder kvar av perioden (gäller både första och andra perioden) och alla i domarteamet är eniga att en brottare undviker att brottas eller blockerar motståndaren får denne en poäng och den passive får en varning för greppflykt. I denna situation är challenge tillåten. 

Sidan 36-37. Bestraffning för passivitet i grekisk-romersk stil 

Följande procedur ska gälla: 

-Vid första passiviteten (oberoende av vilken av brottarna) får den aktive brottaren en poäng och kan välja mellan stående och parterr. Den första passiviteten kan inte utdömas förrän tidigast efter två minuter. 

-Vid den andra passiviteten (oberoende av vilken av brottarna) får den aktive brottaren en poäng och kan välja mellan stående och parterr. Den andra passiviteten kan inte utdömas förrän tidigast efter 4.30. 

-Vid den tredje och följande passiviteter (oberoende av vilken av brottarna) får den aktive brottaren en poäng utan att matchen stoppas. 

På grund av att matcherna för Pojkar och Ungdom är kortare, passivitet utdöms vid behov. I fall där ställningen är 0-0 måste första passiviteten utdömas senast efter 2.30, 

Det finns tre scenarier vid vilka domarteamet behöver stimulera en match genom att utdöma varningar: 

a) Ställningen är 0-0 efter två minuter, b) Ställningen är jämn och en av brottarna är tydligt mera aktiv, c) En brottare leder matchen och motståndare är alltför defensiv. 

En brottare som har tagit poäng genom kast från stående ska inte bestraffas för passivitet. Men, om denna brottare under en viss tid är inaktiv och hans motståndare tagit poäng eller är klart mera aktiv, kan han varnas för passivitet. 

Kriteria för att bedöma en brottare som passiv: 

-Undviker attacker utan att attackera tillbaka 

-Greppar motståndarens handleder utan att påbörja en attack 

-Anfaller utan att ha direkt kroppskontakt med motståndaren 

-Återtar utgångspositionen direkt efter att ha påbörjat en attack 

-Bluffattacker 

-Flyr undan till och stannar kvar i den orangea zonen 

-Klarar inte av att hålla sig kvar centralt på mattan 

-Styr ut motståndaren i orangea zonen och håller honom kvar där 

-Utför inte grepp trots bra koppling 

-Defensiv brottning 

Sidan 37 

Passivitet måste bekräftas av mattpresidenten. Om det i passivitetsproceduren görs allvarliga misstag av mattdomaren och poängdomaren måste mattpresidenten intervenera. 

Negativ brottning beskriven ovan och i artiklarna 48-51 får inte bestraffas med Passivitetsvädjan (?) eller total passivitet (?). I varje fall resulterar negativ brottning i varning och en poäng. 

Sidan 39. Artikel 50 - Mattflykt 

Mattflykt i parterr: -en poäng plus varning till motståndaren. Återstart i parterr 

Mattflykt i fallhotande läge: -en poäng plus varning till motståndaren. Återstart i parterr. 

Mattflykt i stående: -en poäng plus varning till motståndaren. Återstart i stående. 

Om en brottare i stående håller sig på avstånd från motståndaren eller bryter kontakten med motståndaren tilldelas denne en varning och motståndaren får en poäng, på samma sätt som vid greppflykt. 

Sidan 40. Artikel 51 - Ojusta grepp 

-Generellt gäller att om en attackerande brottare bryter mot reglerna vid utförande av ett grepp, ska aktionen inte ges några poäng och vid första förseelsen ska mattdomaren förmana den felande brottaren. Om denne upprepar förseelsen ska han bestraffas med en varning och en poäng till motståndaren. 

-Om en försvarande brottare genom en ojusthet förhindrar sin motståndare att vidareutveckla sitt grepp ska den försvarande brottaren varnas och motståndaren ska få en poäng.  

Mattdomarens skyldighet gentemot den brottare som begår ett regelbrott 

Om den anfallande brottaren kan utföra aktionen trots ett ojust grepp utfört av den försvarande brottaren: 

- Stoppa regelbrottet. Ge den anfallande brottaren poäng i enlighet med greppets poängvärde. Fråga om varning. Ge en poäng till den anfallande brottaren. Stoppa matchen. Återta matchen i det läge den var vid avbrottet. 

Om den anfallande brottaren inte kan utföra aktionen på grund av ett ojust grepp utfört av motståndaren: 

- Stoppa matchen och fråga om varning. Ge en poäng till den anfallande brottaren. Återta matchen i det läge den var vid avbrottet. 

Översättning slutförd 20171228 

Rune Pettersson

Orginalversionen Från UWW finner ni här.

Skribent: Zakarias Tallroth
Epost: Adressen Gömd

Nike

Sportgrossen

 

 

 

 

Viking Line

 

 

 

 

Postadress:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996323
E-post: This is a mailto link

Se all info