Hoppa till sidans innehåll

Antidoping


Antidopingprogram

Svenska Brottningsförbundet följer de lagar och regler som finns kring antidoping.

Antidoping

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri ifrån doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna och idrottsutövaren är personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. För att säkerställa att information och kunskap sprids på bästa sätt har Svenska Brottningsförbundet tagit fram en handlingsplan för sitt antidopningsarbete. Detta antidopingarbete är riktat till samtliga våra brottare, tränare och ledare. Det är också bra om föräldrar till unga brottare och tar till sig informationen om antidoping, då det är de som oftast står för kosthållningen.

Svenska Brottningsförbundet (SBF) arbetar preventivt mot doping. Ett led i arbetet är att säkerställa att så många som möjligt inom verksamheten känner till det svenska och internationella regelverket kring antidoping.

Dopingkontroller

Dopingkontroller är till för att upptäcka och avskräcka användandet av doping. Tester kan och ska komma oannonserat vid träning och tävling. SBF anser att tester bör ske året om för att täcka både tävling och uppbyggnadsperiod. Testerna kommer oftast oannonserat, men man kan även som förbund eller klubb beställa ut extra dopingkontroller från Svensk Antidoping.

Information och utbildning

Varje år får våra landslagsbrottare och elever på våra RIG utbildning i antidoping. Vid de utbildningarna tar SBF experthjälp från Svensk Antidoping som håller föreläsningar i ämnet. På föreläsningarna informeras våra brottare om hur ett test går till, hur och när man ska söka dispens, vad är vistelserapportering och hur det går till. Vi pratar om kosttillskott och uppmanar också våra brottare att genomgå webbutbildningen ”Ren Vinnare”.

Vistelserapportering

Kravet på vistelserapportering finns för att elitidrottsutövaren ska känna trygghet i att tävla i en dopingfri miljö. Det bästa elitidrottaren kan göra för att bidra i antidopingarbetet är att sköta sina vistelserapporter och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll. Individer som ingår i kravet av vistelserapportering, informeras individuellt om detta. Här kan du läsa mer om vistelserapportering: https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/Kontrollverksamhet/Vistelserapportering/

Kosttillskott

SBF avråder ifrån bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. När det gäller kosttillskott som saluförs på internet, i butik eller apotek är kvalitetskontrollen okänd, vilket gör att man aldrig kan vara helt säker på vad produkterna innehåller. Kosttillskott brukas därför alltid på egen risk. Här kan du läsa mer om kosttillskott: https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/utbildningfakta/Kosttillskott/

Ren Vinnare

Ren vinnare är en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare och stödpersonal. Den här utbildningen är obligatorisk för elittränare och landslagsbrottare. Här kan du läsa mer om hur utbildningen går till: https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/utbildningfakta/Utbildning/Renvinnare/

Här kommer du direkt till utbildningen https://www.renvinnare.se/

Tipsfunktion för misstänkt doping

Dopingtips.se är en webb-baserad tipsfunktion. Här kan vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra en anonym dialog med Svensk Antidoping. https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/Kontrollverksamhet/lamnatips/

Vaccinera klubben

SBF arbetar för att samtliga klubbar ska verka i samsyn gällande en dopingfri sport. Ett sätt för att säkerställa att samtliga medlemmar får rätt information angående antidopingarbetet är att föreningen genomför Vaccinera klubben – mot doping. SBF önskar att samtliga klubbar ska genomgå utbildningen som är ett prevention- och åtgärdspaket, framtaget av Riksidrottsförbundet. Klubben gör först en antidopingsanalys och skapar sedan en egen handlingsplan för antidopningsarbetet. Förutom det förebyggande åtgärderna får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken. Föreningen bör genomföra utbildningen Vaccinera klubben – mot doping minst vart tredje år. https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/Vaccineraklubben/

Tränarutbildningar

I SBF:s utbildningar är antidoping en viktig del. I varje utbildning bör en liten del om antidoping nämnas. SBF uppmuntrar alla ledare att genomgå webbutbildningen Ren Vinnare. Eftersom våra tränare är de som är närmast våra idrottsutövare är det viktigt att de har kunskap gällande SBF:s arbete och handlingsplan om antidoping. För ytterligare information kring antidoping var god se https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping

Handlingsplan

SBF ser kontinuerligt över sin handlingsplan för antidoping. Dessutom ska handlingsplanen alltid uppdateras innan 1 september varje år. Ansvariga för uppdatering av handlingsplanen är SBF:s sportchef, kommunikatör och utbildningsansvarige. 

Vid eventuella frågor, kontakta Svenska Brottningsförbundets sportchef Zakarias Tallroth, This is a mailto link

 

 

Uppdaterad: 07 MAJ 2020 11:13 Skribent: Malin Kjebon

Nordiska rum 150_.png 

  

 
craft hemsida 150x150.png
korpberget 10x150.png
RF tillsammans 150.png
SPW.png

Postadress:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996323
E-post: info@swedewrestling....

Nyhetsbrev2.png