Hoppa till sidans innehåll

Dopingklassade läkemedel

  • Skapad: 23 JAN 2014 23:04

Förbjudna substanser

Det är viktigt att vara medveten om att vissa läkemedel är dopingklassade, det vill säga att de kan verka prestationshöjande, och också är förbjudna i samband med träning och/eller tävling. Den Röd-Gröna listan omfattar läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Man kan enkelt söka efter ett läkemedel i den Röd-Gröna listan. Vid sökning får man svar på om preparatet är förbjudet eller tillåtet att använda enligt idrottens dopingregler. Här hittar du information och länk till den:

https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/dopinglistanlakemedelssok/rod-gronalistan/

WADA (World Anti-Doping Agency) har också upprättat en dopinglista. Dopinglistan utgör en internationell standard i ”The World Anti-doping Code”. Riksidrottsförbundet har gjort en svensk version av listan. Uppdateringar sker kontinuerligt och den aktuella versionen och mer information om listan går att hitta via nedanstående länk:

https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/dopinglistanlakemedelssok/Wadasdopinglista/

Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i The World Anti-Doping Code. Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på hög nivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandlingen påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. För brottning krävs att man gör dispensansökan vid idrottande i förtid när man kan representera ett landslag, alltså ifrån ungdomslandslag och framåt.

I ansökan ska diagnosen styrkas genom:

  1. Medicinsk historia
  2. Undersökningsfynd
  3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnos

Behovet av att söka dispens och hur det går till beror på vilken nivå man idrottar på, om man tävlar internationellt och vilket läkemedel som är aktuellt. Genom att läsa informationen på RF:S hemsida och följa länken längst ner behöver jag söka dispens så får man svar på om man verkligen behöver söka dispens, och i sådana fall kommer man då fram till den ansökningsblankett som gäller.
Observera att om du ska tävla internationellt, på en UWW-tävling, så behöver du även, i god tid, göra en ansökan till UWW.

Information och länk hittar du här: https://unitedworldwrestling.org/governance/therapeutic-use-exemptions

Dispens för övriga utövare

Indelning i idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå respektive övrig idrottsutövare inom dispensreglerna, innebär att idrottare på övrig idrottsnivå ansöker om en retroaktiv dispens efter begäran från Dopingkommissionen för bruk av dopingklassad substans/metod. Sådan begäran kommer normalt när idrottsutövaren får besked om att förbjuden substanser hittats i dopingprovet. Övriga idrottsutövare får alltså möjlighet att ansöka om dispens i efterhand medan idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå alltid måste ansöka om dispens till UWW, men endast till Riksidrottsförbundet om du tillhör definitionen hög tävlingsnivå (Från den dagen du representerar Ungdomslandslag). Vid internationella tävlingar som inte är arrangerade av UWW gäller den svenska dispenshanteringen även internationellt.

Här finner du länk för dispensansökan: https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/dopinglistanlakemedelssok/Dispens/

Skribent: Malin Kjebon

Postadress:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996323
E-post: info@swedewrestling....

Nyhetsbrev2.png