Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

Återstartsstöd

Ett stöd för att komma igång med föreningsverksamheten med anledning av Coronapandemins effekter. Det finns både i form av ett ekonomiskt stöd som går att söka från SBF direkt, men också i from av fyra regioner som stöttar föreningar i återstartsinsatser.

Exempel på återuppstartsinsatser kan vara; medlemsrekrytering (aktiva, ledare, tränare, organisationsledare, funktionärer etc.), uppstartsläger, föreningsaktiviteter i syfte att samla medlemmar, behålla medlemmar och föreningsutveckling.

Ekonomiskt stöd

Söks via Idrott Online under SBF och Återstartsstöd.
Maxbelopp: 20 000 kronor.

Vid frågor gällande upplägg kontakta SBF, mats.vennberg@rfsisu.se

Regionernas återstartsstöd

Utöver ekonomiskt stöd har SBF:s fyra utbildningsregioner har fått i uppdrag att arbeta med återstarten och stötta föreningarna i respektive region.

Ta kontakt gärna kontakt med er region för att få hjälp med återstartsinsatser.

Region Nord
Projektledare: Lars - Ola Särkimukka
lars-ola@sarkimukka.se

Region Syd
Projektledare: Maria Blom
uppstartbrottning@gmail.com

Region Mitt
Projektledare: Mats Vennberg
mats.vennberg@rfsisu.se

Region Öst/Väst
Projektledare: Kristina Edsberg
kristina.edsberg.ke@gmail.com


Publicerad: 2022-10-14

Senast uppdaterad: 2023-03-13