Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

Teknikmärken och förtjänsttecken

Svenska Brottningsförbundets Teknikmärke

Teknikmärket delas ut för att stimulera och öka motivationen för brottningsträningen. Ungdomarna kan bara göra proven under träningstid. Kraven för att erövra de olika valörerna brons, silver och guld har anpassats till en vanlig träningsmetodik och svårighetsgraden stegras ju högre valören blir.

Märkestagning och bedömning

En ansvarig ledare i klubben kontrollerar att de stipulerade kraven uppfylls. När det gäller brottningsgreppen är det fritt för brottaren att välja greppen i fristil eller i grekisk romersk stil (märkena ser dock likadana ut för bägge stilar). Den ansvarige ledaren avgör om greppet blir godkänt. Greppen kan utföras i många olika varianter. Det viktigaste är att de utförs på ett sätt som fungerar bra för respektive brottare.

Greppet som står angivet vid varje valör skall utföras i valfri stil. Greppen skall utföras med förståelse, tekniken avgör resp tränare. Teknikmärket erövras efter uppfyllda krav oavsett tidsaspekten. Med fördel kan man dela ut teknikmärke efter säsongen, då man ser att hela gruppen klarar av övningarna och greppen.

Här Pdf, 259.4 kB. finner du protokoll som ska fyllas i vid provtagningen.

Teknikmärken beställs från Svenska Brottningsförbundets kansli. Pris 40.- per styck + porto. Kostnaden faktureras beställaren.

En bild

Svenska Brottningsförbundets förtjänstutmärkelser

Studera bestämmelserna innan ansökningsblanketten fylls i!
Utmärkelserna skall utdelas i ordning – diplom, medalj, väggtavla. Det är därför av stor vikt
att en regelbunden uppföljning av ledarnas verksamhet sker såväl inom föreningen som inom
distriktförbunden. Svenska Brottningsförbundets utmärkelser kan inte utdelas postumt eller
till ledare som inte varit verksam under de senaste fem åren.

Ansökningsförfarande:
Ansökan om förtjänstutmärkelse från Svenska Brottningsförbundet kan göras av förening
eller distriktsförbund anslutna till Svenska Brottningsförbundet. Ansökan ska göras på
denna blankett Pdf, 228 kB.. Om förening gör ansökan skall den först sändas till distriktsförbundet för yttrande.
Ansökan till Svenska Brottningsförbundets kansli senast 30 dagar före aktuell utdelningsdag.
Utmärkelserna levereras när det gäller:
- medaljer, graverade samt korta blå-gula band
- diplom, utskrivna men ej inramade

Till enskilda personer
Diplom
Minst 10 års gagnande verksamhet inom brottningsidrottens organisationer.
Medalj i silver
Minst 20 års förtjänstfullt och gagnande arbete inom brottningsidrottens organisationer.
Medalj i guld
Minst 25 års förtjänstfullt och gagnande arbete inom brottningsidrottens organisationer.
Väggtavla
Vid särskilda tillfällen till personer som tidigare erhållit medalj i guld eller till person som utan
att tillhöra brottningsidrottens organisationer, i mycket hög grad gagnat förbundet och
brottningsidrotten.

Till organisationer
Diplom
Minst 20 års förtjänstfullt och framgångsrik distrikts- eller föreningsverksamhet inom
brottningsidrotten.
Väggtavla
Minst 40 års förtjänstfullt och framgångsrik distrikts- eller föreningsverksamhet inom
brottningsidrotten.

Nedanstående kan inte sökas utan Svenska Brottningsförbundets styrelse avgör när och hur
dessa skall utdelas.

Bordsstandar
Avsett att utdelas i samband med tävlingsarrangemang (OS, VM, EM, landskamper,
internationella tävlingar, speciella jubileer mm). Kan även vid speciella tillfällen tilldelas
enskilda personer.
Väggtavla
Kan även i speciella fall tilldelas organisationer som inte tillhör brottningsidrotten, men som
genom sin verksamhet gjort brottningssporten stora tjänster. (Kommuner, fritidsförvaltningar,
riksorganisationer, m fl).
Samt till föreningar och personer som gjort specifika insatser. Dessutom till aktiva som
erhåller medalj vid internationella mästerskap.


Publicerad: 2022-10-06

Senast uppdaterad: 2022-11-01