Hoppa till sidans innehåll

Strategiarbete


Strategiarbete för svensk brottning

Arbetet med att ta fram en strategi för 2020–2025, har tagit avstamp i Riksidrottsförbundets (RF:s) strategiska plan för perioden 2016–2025 vilken antogs av Riksidrottsmötet i maj 2015. Denna består av fyra strategiska områden och grundas på en analys av trender och förändringar i samhället i stort, samt en analys av det idrottspolitiska landskapets förändringar. Tillsammans ger dessa analyser en bild av nya möjligheter och utmaningar för idrottsrörelsen.

För att bättre spegla svensk brottnings behov, har RF:s fyra strategiska områden modifierats efter våra specifika förhållanden. Grunden till detta arbete kommer att utgå från kartläggningen av svensk brottnings barn- och ungdomsverksamhet, dialoger, intervjuer, remisser och möten inom ramen för distriktsutvecklingsarbetet.
Svenska Brottningsförbundets nya strategi ska löpa över åren 2020–2025 och kommer att konkretiseras i tvååriga verksamhetsinriktningar och årliga verksamhetsplaner.

Strategi 2025 är Svenska Brottningsförbundets övergripande styrdokument, som visar i vilken riktning vi inom svensk brottning kommer att arbeta. Den vänder sig till förbundet, distrikten och föreningarna. https://www.strategi2025.se

Varför en strategi?

En bra strategi är ett kraftfullt verktyg för att skapa förändring, utveckla, fatta bra beslut, prioritera rätt saker och för att fördela resurser på rätt sätt. Det ska docksägas att det är svårt att lyckas med ett bra strategiarbete. Det kräver mod att våga prioritera vissa saker för att sedan nedprioritera andra eller ta bort dem helt enkelt. 

Grovt förenklat kan man säga att en strategi ska besvara tre frågor:

-          Var är vi idag?

-          Vart vill vi vara?

-          Hur tar vi oss dit?

Det innebär kortfattat att göra rätt analys av nuläget, upprätta en tydlig målbild och att skapa en plan för hur man ska nå målet. Det gäller också att få med sig organisationen och skapa delaktighet.

Dessutom finns det ett mervärde med ett strategiskt arbete och det är att man i processen skapar utrymme för dialog, reflektion, insikt, analys och kreativ problemlösning.

Vi vill bli ännu bättre
Tidigare har vi inom svensk brottning saknat tydliga strategier. För att bli ännu bättre vill nu vi samla oss kring en strategisk riktning.

Riksidrottsförbundet har en ny strategi
I maj 2017 fattade Riksidrottsförbundet beslut om en ny strategi fram till år 2025. Vi, i likhet med alla andra specialidrottsförbund, vill förhålla oss till denna.

Barnkonventionen lag 2020
Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. För Svensk Brottning är det en självklarhet att leva efter den.

Strategi 2020.2025. uppdaterad 21 september 2020.pdf

                                       

Uppdaterad: 13 FEB 2020 12:51 Skribent: Lotta Samuelsson
E-post: Adressen Gömd

Nordiska rum 150_.png 

  

 
craft hemsida 150x150.png
korpberget 10x150.png
RF tillsammans 150.png
SPW.png

Postadress:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996323
E-post: info@swedewrestling....

Nyhetsbrev2.png