Hoppa till sidans innehåll

Dopingklassade läkemedel

  • Skapad: 23 JAN 2014 23:04

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på hög nivå, enligt gällande definition, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. I ansökan ska diagnosen styrkas genom

1. Medicinsk historia
2. Undersökningsfynd
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen

 

Tanken med indelningen i hög och låg tävlingsnivå i dispensföreskrifterna är att tävlande på lägre nivå samt motionärer ska ha en generell dispens från förbudet att använda dopingklassade läkemedel.

Generell betyder allmän eller allmängiltig. Det innebär i praktiken att idrottare som i detta sammanhang tillhör gruppen låg nivå inte behöver ansöka om dispens.

Den generella dispensen omfattar endast medicinskt bruk som ska kunna styrkas i efterhand om ett dopingprov visat spår av förbjudna substanser.

Skulle det bli aktuellt för dig att delta i internationell tävling bör du kontrollera om tävlingen finns med på det berörda internationella specialidrottsförbundets (ISF) lista över tävlingar som omfattas av deras dispensregler. I så fall måste du i god tid ansöka om dispens direkt till dem.

I annat fall gäller din generella dispens även internationellt. Uppgifter om vilka tävlingar som omfattas av ISF:s regler finns normalt på deras hemsida, som du i allmänhet kan nå via ditt svenska specialidrottsförbund (SF).

Tävlande på hög tävlingsnivå ska alltid ansöka om dispens vid bruk av alla dopingklassade läkemedel. Måste ni skicka in en TUE-blankett till FILA för att få tävla.

 

På dessa FILA-tävlingar som ni måste ha ett TUE-intyg från FILA

 

Vilka sorter

För beta-2-stimulerarna salbutamol (max 1,6 milligram/dygn eller 1000 ng/ml), formoterol (max 54 mikrogram/dygn eller 40 ng/ml) och salmeterol i inhalationsform krävs ingen dispens.

Exempel på inhalationspreparat som innehåller salbutamol är Airomir, Buventol, Combivent och Ventoline. Formoterol ingår i bland annat Oxis och salmeterol i Seretaide, Seretide och Serevent.

För inhalationspreparat som kombinerar ovan nämnda beta-2-stimulerare med kortison krävs heller ingen dispens. Ett vanligt sådant preparat är Symbicort.

Observera att övriga beta-2-stimulerare i inhalationsform (t.ex. Bricanyl) liksom alla beta-2-stimulerare i andra beredningsformer alltid kräver dispens. Du som tillhör gruppen hög nivå måste alltså ansöka om en individuell dispens. Du som tillhör gruppen låg nivå omfattas redan av den generella dispensen. Inhalerad kortison (t ex Pulmicort) är inte dopingklassat.

 

Kent Andersson

SBF´s Antidopingansvarig

 

WADA_TUEs_AAG_ENG_A4-WebWADA_TUEs_AAG_ENG_A4-Web

TUE_Official_procedure_2013_EngTUE_Official_procedure_2013_Eng

TUE_Form_2010_ATUE_Form_2010_A

ADAMS_TUE_Quick_Reference_-_Athletes_2012ADAMS_TUE_Quick_Reference_-_Athletes_2012

Skribent: Örjan Eliasson

Postadress:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996323
E-post: This is a mailto link

Se all info