Hoppa till sidans innehåll

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Trygg idrott


Svenska Brottningsförbundet tycker att detta är väldigt viktiga frågor och kommer under 2020 kommer att utarbeta en handlingsplan för hur vi inom brottningen ska agera om något händer som bryter den nolltoleransen.

Idag har Svenska Brottningsförbundet en disciplin och juridiknämnd som kan hantera ovanstående ärenden. Om det finns något som berörs av det, tveka inte att kontakta disciplin och juridiknämnden för vägledning. Mer information finner ni här

På Riksidrottsförbundets hemsida, https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/ finns mer information om vad begreppet Trygg Idrott innebär.

En trygg idrott för alla

Cirka 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige kommer någon gång under sin uppväxt i kontakt med en idrottsförening och det innebär möjligheter till en rolig och meningsfull fritidssysselsättning. Samtidigt har barn och ungdomar rätt till en trygg idrott med gemenskap, trygghet och glädje. Idrottsrörelsen har, tillsammans med de vuxna som involverar sig, ett ansvar för att så sker.

Kränkningar och övergrepp kan kännas främmande och avlägsna. Men de inträffar tyvärr. Det kan vara något som sker mellan vuxna och barn eller mellan barn och unga i verksamheten. Det kan vara planerat eller något som sker i stunden. Det kan vara kriminellt eller något så vardagligt som ett obehagligt uttryck. Oavsett så är det viktigt att förstå att det händer och att vi genom att höja vår egen medvetenhet kan bli bättre på att förebygga övertramp, se och förstå samt stötta barn och unga som mår eller riskerar att må dåligt.

Registerutdrag

Det finns ju tyvärr personer som har benägenhet att begå sexuella trakasserier och/eller sexuella övergrepp. Det finns också tecken på att dessa personer söker sig till verksamheter och situationer – som till exempel idrott – där de kan knyta kontakter med barn och ungdomar.

Den 1 januari 2020, blev FN:s barnkonvention lag i Sverige.
Då trädde även Riksidrottsmötets beslut om att föreningar ska begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. 

I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar. Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs.
Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag.

Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Riksidrottsförbundet har också två policys som vägleder:

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten. (PDF)
Policy och vägledning mot sexuella övergrepp inom idrotten. (PDF)

För att få stöd i ert förebyggande arbete kan ni med fördel vända er till SISU Idrottsutbildarna. De har erfarenhet, verktyg och metoder för att göra ett arbete lustfyllt i din förening. Hitta kontakt till ditt närmaste distrikt här SISU idrottsutbildarna.

Om något allvarligt inträffat

När och om något händer i din förening eller i ditt förbund – eller om du misstänker att något händer – är det oerhört viktigt att agera. Och det är mycket betydelsefullt att agera snabbt. Beroende på händelsens art finns olika lämpliga lösningar. Är det ett barn som farit illa är det otroligt viktigt att barnet skyddas och att det är barnets berättelse eller din misstanke om att barnet farit illa som är det primära.

Vid en allvarlig förseelse råder vi er att söka stöd.

Var vänder du dig om något händer?

Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända sig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till ditt specialidrottsförbund (SF).

Det går även att ta kontakt med något av RF/SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF/SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller This is a mailto link. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan och utreda ärenden. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

De sakkunniga, som finns i varje av RF:s 19 distrikt och på central nivå, för barn- och ungdomsidrott finns till för er. De kan vägleda er och även hjälpa er att lägga upp en plan för åtgärder. De sakkunniga är utbildade för att kunna ge er bästa tänkbara stöd. En nära kontakt med samhällets övriga instanser finns på de allra flesta ställen. RF har också en speciell samverkan med Bris.

Referens: Riksidrottsförbundet Trygg Idrott

Det finns också andra aktörer som kan vara aktuella att ta kontakt med:

  • Bris stödlinje för barn når du på telefonnumret 116 111.
  • Bris vuxentelefon når du på telefonnumret 0771 50 50 50, som är öppet vardagar mellan klockan 09.00 och 12.00.
  • Polisen når du på telefonnumret 114 14. Vid akuta ärenden ringer du självklart 112.
  • Socialtjänsten når du via din kommun.

Orosanmälan

Om du har misstankar om att ett barn far illa i idrottsverksamheten eller någon annanstans rekommenderas du att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Även om idrottsledare – till skillnad från socialtjänst, lärare och poliser – inte har skyldighet att anmäla är det givetvis önskvärt att vi tar vårt ansvar och sätter ett barns trygghet i första rummet.

Vill du veta mer om orosanmälan kan du med fördel besöka Bris hemsida.

Referens: Riksidrottsförbundet

 

Uppdaterad: 15 JAN 2020 13:27 Skribent: Lotta Samuelsson
E-post: Adressen Gömd

Nordiska rum 150_.png

 

  

 

Postadress:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996323
E-post: info@swedewrestling....