Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet
En bild

Elitcenter Malmö

Bakgrund

2020 genomförde Svenska Brottningsförbundet en större omvärldsanalys, En svensk framgångsanalys samt analys över svenska medaljfaktorer från 2001-2020.

Omvärldsanalys

Vid omvärldsanalysen tittade SBF framförallt på framgångsfaktorer hos de nationer som låg högst upp (topp-10) på världsrankingen mellan 2016-2020.

Man kunde tydligt se en röd tråd bland toppnationerna inom brottningen. På damsidan arbetade nio av tio länder med förbundsstyrda center. Det innebar att förbunden samlade sina landslagsbrottare på samma plats under stora delar av året. Vissa länder hade även som krav att brottarna skulle bosätta sig på centret. En gemensam nämnare för alla brottningscenter som SBF tittade på var att de etablerats i en miljö där alla nödvändiga faciliteter fanns tillgängliga för att kunna bedriva elitidrott. Nationernas storlek varierade kraftigt vilket också innebar att centrets tillgänglighet varierade. Flera länders avstånd mellan brottarnas hemmamiljöer till centret var därav väldigt stora.

Svenska framgångsfaktorer

SBF gjorde en större genomgång av alla mästerskapsmedaljer (EM, VM och OS-medalj för seniorer) som Sverige tagit mellan 2001-2020 (totalt 94 medaljer). Man tittade på hur hemmamiljön hade sett ut för medaljören, Vilken sparring som funnits, Vilken/vilka tränare man haft, Vilket stöd brottaren haft från SBF samt SOK, samt var brottaren befunnit sig tidigare i utvecklingsåren/gymnasiet.

Den tydligaste gemensamma nämnaren hos nästan alla medaljörer var att man befann sig i en träningsmiljö efter gymnasiet (19 år eller äldre) tillsammans med flera andra brottare som också tog medaljer på mästerskap. Generellt sett har merparten av alla medaljer under en viss tidsperiod kommit från en och samma träningsgrupp under den specifika tidsperioden. Den svenska framgångsmodellen för generering av medaljer har enligt statistiken byggt på att landslagsbrottare samlats och tränat tillsammans på hemmaplan i en förening samtidigt som man ges möjlighet att åka iväg på internationella läger och tävlingar.

En negativ aspekt i den här modellen från statistiken är att det bästa träningsmiljöerna (resultatmässigt) inte kunnat upprätthållas under en längre tid utan har tids nog lösts upp och ersatts av nya platser, föreningar och miljöer.

SBF:s analys

När man tittar på vilka länder som tar medaljer på EM, VM och OS mellan 2016-2020 så är det tydligt att en central lösning i förbundets regi en del av framgångsfaktorn (*Statistiken är i princip oförändrad mellan 2020-21 också).

Alternativet till centralisering är att man har en mindre grupp som istället åker världen över och söker upp bra träningsmiljöer. Har finns en fördel i att man byter träningsmiljö och sparring oftare. Nackdelen blir att endast en liten grupp brottare får ta del av resurserna och på sikt kan man se att landslaget får problem med generationsväxlingarna.

Fördelen med att ha en egen central plats är att man ger fler brottare möjlighet att elitsatsa och får en bredare grupp att arbeta med. Fler kan ta del av SBF:s resurser än om man skickar iväg en mindre grupp utomlands. Även inslussningen av yngre brottare sker på ett bättre och mer hållbart sätt när man kan styra i vilket takt brottare fasas in i seniorbrottningen genom att bedriva läger på centret.

En annan aspekt som är positiv med en center är att man ger brottaren möjligheten att kombinera studier/arbete samtidigt som man kan träna tillsammans med de bästa, utnyttja resurserna av utländsk sparring och vara med på alla internationella läger som hålls på centret.

Som nämnt tidigare så har den tydligaste svenska framgångsfaktorn det senaste 30 åren varit att de bästa brottarna samlas på en och samma plats. I princip har alla träningsgrupper sen 1990-talet haft flera mästerskapsmedaljörer från samma träningsgrupp. Dock har generationsväxlingarna många gånger uteblivit då kraven hos föreningarna som bedriver elitverksamheten haft svårt att också arbeta långsiktigt. Fördelen med att förbundet erbjuder en central lösning är att man med andra medel kan säkra upp kvalitén och hållbarheten hos elitbrottarna samtidigt som man arbetar långsiktigt för kommande generation. En central lösning gör också att brottaren inte behöver byta förening för att ingå i centrets träningsgrupp.

Man kan ha förståelse för att vissa föreningar är rädda att en central lösning tvingar bort deras brottare från hemmamiljön vilket kan påverka deras verksamhet. Tittar man på statistiken över svenska WW20-brottare som varit på elitnivå det senaste 10 åren så har det visat sig att föreningarna har svårt att bibehålla brottarna i idrotten när de blir seniorer. Att då kunna erbjuda en säkerställd elitmiljö där det finns utrymme att studera eller arbeta vid sidan av träningen kan vara en av nycklarna för att få fler WW-brottare att fortsätta elitsatsa.

I analysen av den svenska framgångsmodellen för generering av medaljer visade statistiken att kombinationen av stark hemmamiljö och internationella läger är den främsta framgångsfaktorn. Genom att centralisera kan man kombinera dessa två faktorer då hemmamiljön på centret kommer vara av högsta kvalité samtidigt som centret också kommer erbjuda fler internationella lägerdagar än vad som någonsin tidigare erbjudits i Sverige.

I samma analys kan man också se att den viktigaste utvecklingsfasen hos svenskar som tar seniormedaljer är den eftergymnasiala perioden (19 år och äldre). Samma period har också visat sig också vara en period där många brottare väljer att avsluta sina elitkarriärer. Samtidigt så har det varken funnit någon vägledning eller plattform för vilka val som brottarna skall göra efter gymnasieperioden. I en separat studie från förbundet 2020 där man intervjuade flera landslagsbrottare såg man en tydlig efterfrågan på just vägledning efter gymnasieperioden.

Genom att erbjuda en plats med fokus på just seniorverksamhet som bygger på forskning, statisk och framförallt grenspecifik kompetens och erfarenhet i världsklass ökar man möjlighet till att fler brottare når sina drömmars mål.

Målsättning

Centret skall ge svenska brottare möjligheten att nå världseliten inom brottning. De förutsättningar som krävs för att nå en mästerskapsmedalj på 2020-talet skall finnas tillgängliga, samtidigt som centret aktivt arbetar för att ligga i framkant med utvecklingen av brottning på världsnivå.

Centret riktar in sig på den yttersta eliten i Sverige som vill ta nästa steg och etablera sig på världsnivån. Centrets uppgift är inte att fostra brottare som befinner sig i en utvecklingsfas, utan den biten kommer fortfarande ligga hos föreningarna runt om i Sverige. Däremot kommer dessa brottare kunna ta del av centret och på så sätt få en förståelse för vad som krävs för att elitsatsa och i en lagom takt slussas in mot elitidrottande för seniorer.

Målsättningen är att ha ett hållbart center där vi erbjuder den bästa möjliga träningsmiljön i Sverige. Kompetensen på centret skall vara av yttersta världsklass inom områden som brottningsspecifik kompetens, fysträning, kost, rehabilitering, prehabilitering, mental coachning.

Faciliteterna skall vara av toppklass och det skall vara en miljö som stimulerar och främjar elitidrottande.

Centret skall också vara en optimal miljö att arrangera större internationella samlingar, för att på sikt bli en självskriven destination i andra toppnationers landslagsplanering

Centret skall ge brottare möjligheten att kombinera studier och arbete tillsammans med en elitkarriär.

Centrets personal skall jobba nära varje individ som är knutet till centret för att på så sätt individanpassa träningsupplägget samt skapa bättre förutsättningar för b brottaren att bedriva ett hållbart elitidrottande.

Målsättningen är att SBF inte ska behöva tvinga brottare att flytta till centret utan att man erbjuder en så pass bra utvecklingsmiljö att brottarna själva kommer söka sig till centret för att kunna fortsätta sin utveckling.

Från statisk till realitet

Parallellt med analysen tittade även SBF över Sveriges utvecklingsmiljöer samt att man tittade på att skapa förutsättningar för dubbla karriärer med ett nära samarbete med ett Riksidrottsuniversitet (RIU).

Efter att ha titta på flera plaster där man tittade bland annat på den idrottsliga utvecklingsmiljön, standarden på faciliteterna, lägermöjligheter, kompetensområde på plats, koppling till eftergymnasiala studier (RIU), trafikförbindelser, kostnader, tillgängligheten för aktiva och kapacitet.

2021 valde SBF tillsammans med Sveriges Olympiska Kommittén (SOK) att gå vidare med Malmö Idrottsakademi (MIA) där Malmö stad och MIA bland annat erbjöd ett bra RIU-samarbete för bra möjligheter att kombinera studier och elitidrott, en elitidrottsmiljö av väldigt hög standard. En egen träningshall och en bra möjlighet för att kunna arrangera större lägersamlingar för över 100 deltagare där alla faciliterer finns på samma plats (stadionområdet).

Malmö Idrottsakademi erbjuder för varje brottare som är knuten till akademin och centret kompetens inom område som idrottsfysiologi, idrottsmedicin, idrottsnutrition, idrottspsykologi, karriärvägledning, life skills management.

Kompetensen vilar på vetenskaplig grund och beprövade erfarenheter. Inom varje kompetensområde har vi personal med akademisk utbildning och stor praktisk erfarenhet av att jobba med elitidrottare. All utrustning och alla tester är kvalitetssäkrade och validerade.

SBF rekryterade två tränare under hösten 2021 som både trädde i kraft under våren 2022. En internationellt erfaren tränare i form av Yulia Ratkevich anställdes och är huvudansvarig tränare för centret. Ratkevich som även har ett VM-guld och OS-brons som aktiv, kommer utgå från Malmö men kommer också vara en del av landslagsorganisationen som förbundstränare.

Sveriges mest meriterade dambrottare Sofia Mattsson tillträdde också som förbundstränare och delar det uppdraget med Yulia Ratkevich. Också Sofia kommer att arbeta mycket utifrån Malmö, även om stora delar av hennes tjänstgöring kommer vara på internationell basis med seniorlandslaget.

Uppstart

Uppstarten av centret har delats upp i tre faser.

Fas ett

Första fasen byggde på att få igång ett fungerande koncept för att arrangera lägerverksamhet i anslutning till centret.

Första samlingen i Malmö genomfördes 6-9 januari då ett första nationellt lägret hölls i de nya lokalerna. Under februari stegade man upp lägerverksamheten då två stora internationella läger genomfördes med totalt 150 deltagare från 14 länder. Två väl genomförda arrangemang där man med facit i hand lyckades placera Malmö på den internationella lägerkartan.

Fas två

I maj månad kommer vi gå in i ”Fas två” i centraliseringen då vi kommer börja erbjuda två träningsdagar i veckan i Malmö. I slutet av maj kommer vi återigen arrangera ett internationellt läger i Malmö (27 maj - 5 juni).

Under sommaren kommer verksamheten fortgå i Malmö samtidigt som landslaget kommer göra en del utlandsaktiviteter.

Fas tre

Den tredje fasen är att utöka träningstillfällena från två dagar till att man erbjuder ett helhetskoncept för en elitsatsning i brottning. Fas tre kommer träda i kraft under hösten 2022. Under fas tre kommer också den första träningsgruppen i Malmö presenteras. Det kommer bestå av aktiva som är intagna till Malmö Idrottsakademi som är en central del av centraliseringen. Det är begränsat med platser men SBF har möjlighet att utöka platserna om behovet finns.

Det kommer gå att träna med träningsgruppen i Malmö även om man inte är ansluten till Malmö idrottsakademi. Dock skall man alltid först kontakta landslagsledningen om man vill träna på centret.

Vid frågor, Kontakta SBF:s Sportchef Zakarias Tallroth

zakarias.tallroth@brottning.rf.se

Publicerad: 2022-10-06

Senast uppdaterad: 2024-02-02