Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

SBF inför maxtaxa för egenavgifter

Inför nästa tävlingsår har SBF tagit beslut om att införa ett tak för egenavgifter i samband med landslagsuppdrag, på totalt 10 000:- per förening och kalenderår. Detta för att underlätta klubbarnas planering och budgetering, och ekonomiskt stötta de föreningar som har många landslagsbrottare i U17 och U20.

Notera att denna subvention endast gäller egenavgifter där brottarna kallas personligen av landslagsledningen (och alltså inte i fall där man ansluter till landslagsaktiviteter på eget initiativ.)

Så fort man uppnår taket för egenavgifter, ombeds föreningen kontakta lotta.samuelsson@brottning.rf.se för vidare information.

Maxtaxan kommer att gälla från och med januari 2024 och gälla året ut, för att sedan utvärderas.

Publicerad: 2023-12-18

Senast uppdaterad: 2023-12-18

Författare: Lotta Samuelsson