Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

Svenska Brottningsförbundets årsmöte 2024

Den 14 april höll Svenska Brottningsförbundet sitt årsmöte, där viktiga ärenden diskuterades utöver val av representanter. Ett av de främsta ärendena var att uppdatera kapitel 11 i förbundets stadgar samt att SBF ska utreda om årsmöten vart annat år.

Inför årsmötet presenterade styrelsen en proposition som föreslog en ny formulering för kapitel 11 i stadgarna. Syftet med detta är att använda det som ett verktyg för att säkerställa att alla våra medlemsföreningar följer idrottens värdegrund. Genom detta kan vi kräva att föreningarna vidtar åtgärder, och om dessa åtgärder inte genomförs kan det leda till uteslutning från förbundet.

På årsmötet beslutade deltagarna att godkänna förbundets förslag. Vid de två inkomna motionerna från Spårvägen och Västerås valde stämman att gå på SBF:s förslag. Dock ska SBF återkomma med en utredning om möjligheten att ha årsmöte vart annat år innan 1 december 2024.

När det gäller valet av ordförande och styrelsemedlemmar, valdes de kandidater som föreslagits av valberedningen:

Ordförande: Jan Åström (omval)

Ledamot: Kajsa Johansson Källberg (omval)

Ledamot: Håkan Snell (nyval)

Ledamot: Simone Acar (nyval)

Publicerad: 2024-04-15

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Författare: Lotta Samuelsson