Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

Projekt - En brottarmatta utan gränser

Beskrivning av projektet

En brottarmatta utan gränser är ett projekt som drivs av Svenska Brottningsförbundet med medel från Allmänna Arvsfonden. Det vänder sig till personer med en funktionsnedsättning – med fokus på unga med en intellektuell funktionedsättning. Projektet startade våren 2020 i Umeå och Västerås. Målet är att ytterligare ett 15-tal brottningsklubbar runt om i landet erbjuder parabrottning när projektet avslutas under våren 2023.

En bild

Projektet syftar till att utveckla målgruppsanpassad brottning för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Efter en prova-på-verksamhet kommer de som är intresserade ur målgruppen att ingå i projektets referensgrupp och delta i den ledar- och tränarutbildning som också ska ta form under projekttiden.

Målsättningen med utbildningen är att den ska ge tränarna ökade kunskaper och insikter om målgruppen, deras behov, bra bemötande samt kunskaper i Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). I förlängningen ska Svenska Brottningsförbundet, Riksförbundet för barn och unga med utvecklingsstörning, FUB samt Svenska Parasportförbundet dela på ansvaret för utbildningen

I den här bloggen kan du följa projektet och alla fantastiska människor som ska lyfta det till oanade höjder – och visa att brottning är en idrott för alla.
Klicka här för att komma till Bloggen,
Parabrottning – En brottarmatta utan gränser Länk till annan webbplats.

För att läsa om projektet på Allmänna arvsfondens hemsida klickar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad: 2023-01-04

Senast uppdaterad: 2023-01-04