Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

SBF och Trygg Idrott

Om något händer - stöd och anmälan

När något inträffar under träning, tävling, inom föreningen eller förbundet, som bryter mot SBF:s och idrottens värdegrund eller som kan bestraffas enligt RF:s stadgar kapitel 14.

I en förening är det i första hand styrelsen som är ansvarig och ska kontaktas. Om det finns risk för jäv, om oron gäller styrelsen i sig eller ni behöver stöd i ärendet kan ni kontakta SBF, malin.kjebon@brottning.rf.se eller kontakta ert RF-SISU distrikt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni vill göra en anmälan kan det göras till SBF:s Disciplin- och juridiknämnd, till Idrottsombudsmannen eller anonymt via RF:s Visselblåsartjänst.

För stöd och rådgivning , samt frågor om att anmäla, kontakta SBF:s barn- och ungdomsansvarig. Malin Kjebon, malin.kjebon@brottning.rf.se, tel: 08-699 63 24

Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen eller SBF dig med råd.

Vid frågor kontakta Malin Kjebon, malin.kjebon@brottning.rf.se
tel: 08-699 63 24

Förväntningar på SBF:s föreningar

Riksidrottsförbundet prioriterar området Trygg Idrott och det är alla specialidrottsförbunds (SF) uppgift att arbeta för att skapa trygga idrottsmiljöer för sina medlemmar.

I december 2021 tog SBF:s styrelse ett beslut om vilka förväntningar som ställs på medlemmarna i vårt förbund när det gäller arbetet för att skapa trygga idrottsmiljöer.

Från och med 1 januari 2022 ska föreningar som är medlemmar i Svenska Brottningsförbundet:

Svenska Brottningsförbundet finns som stöd till föreningarnas arbete med i arbetet för trygga idrottsmiljöer för alla föreningar och dess representanter.

Mer information om arbete med trygga och inkluderande idrottsmiljöer.

Publicerad: 2022-11-02

Senast uppdaterad: 2023-11-23