Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

Att söka projektstöd

Ansökningsperiod

Ansökan om projektstöd hos SBF, ska göras i IdrottOnline. Ansökningar kan beviljas (godkänd för utbetalning) mellan perioden 1 januari 2024 till 30 november 2024.

Förutsättningar för att få bidrag

 • Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att börja bedriva barn- och ungdomsidrott.
 • Föreningen ska ha deltagit i minst en av fyra digitala träffar inom Trygg Idrott under 2022/2023. Mer information finns här. Länk till annan webbplats.
 • Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2024 – 2025 och avse insatser framåt i tiden inom perioden.
 • Ansökning sker via IdrottOnline
 • Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet.
 • Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget.
 • Föreningen ska beskriva målgruppen för projektet.

Redovisning av erhållet stöd

 • Projektstöd som föreningen fått för 2023, ska redovisas och återrapporteras senast 31 december 2023 (men gärna direkt efter avslutat projekt).
 • Projektstöd som föreningen fått för 2024, ska redovisas och återrapporteras senast 31 december 2024 (men gärna direkt efter avslutat projekt).
 • Erhållet stöd ska vara redovisat innan nya stöd kan beviljas inom samma område.
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd enligt plan, beviljas inga nya medel kommande projektperiod dvs 2024/2025
 • Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars 2024 ska återbetala erhållet stöd.

Inom följande kategorier kan ni som förening söka stöd av SBF;

Brottning Grund

Mål: Öka antalet utbildade tränare och ledare inom brottningen. Uppdatera redan utbildade ledare och tränare enligt SBF:s nya utbildningsmodell.
Målgrupp: Barn- och ungdomsledare och -tränare inom SBF:s föreningar.
Sökbelopp: 1754 kr/deltagare (1500 kr kursavgift, 254 kr kurswebb)

Brottning Fortsättning

Mål: Öka antalet utbildade tränare och ledare inom brottningen. Uppdatera redan utbildade ledare och tränare enligt SBF:s nya utbildningsmodell.
Målgrupp: Barn- och ungdomsledare och -tränare inom SBF:s föreningar.
Sökbelopp: 3550 kr/deltagare (3000 kr kursavgift, 550 kr kurswebb)

Tränarforum

Mål: Tränarforum 24-25 augusti 2024 på Bosön.
Målgrupp Tränarforum: Tränare på alla nivåer inom Svenska Brottningsförbundet.
Sökbelopp: 4000 kr/deltagare. För resebidrag kontakta samuel.lund@brottning.rf.se


Föreningsmiljö

Många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. En bidragande orsak är idrottens struktur. Idrottens attraktionsvärde för ungdomar påverkas i slutändan av hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är.

SBF har som krav på sina medlemmar att arbeta för trygga och inkluderande idrottsmiljöer och att följa barnkonventionen. Detta stöd kan användas för att förändra eller utveckla föreningsmiljö så att den inkluderar alla och skapa förutsättningar för att barn- och ungdomar fortsätter brottas och väljer att stanna inom föreningen.

Målgrupp: Ungdomar i åldern 13–20 år.
Inriktning: Projektstödet beviljas för att,
• Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
• Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.
Sökbelopp: 5000 kr

Exempel på projekt som får beviljas av SBF:

• att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar.
• att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för
målgruppen.
• att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att
förändra den idrottsliga verksamheten.
• idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare.

Exempel på aktiviteter som INTE omfattas av stödet:

• Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får
således inte beviljas för att bekosta läger.
• Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie
verksamhet.
• Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka
individers medlems- eller träningsavgifter

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2024-03-05