Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

Dokument och information

Sammanfattningar digitala klubbträffar Trygg Idrott

Under 2022 hölls fyra digitala klubbträffar inom området Trygg Idrott. Att delta i minst en av träffarna var obligatoriskt för att föreningen ska kunna söka projektstöd. Missade er förening träffarna - kontakta SBF malin.kjebon@brottning.rf.se.
De digitala träffarna fortsätter att hållas under 2024..

Träff 1-2022 pdf Pdf, 496.4 kB.
Träff 2- 2022 pdf Pdf, 112.4 kB.
Träff 3 - 2022 pdf Pdf, 140.3 kB.
Träff 4 - 2022 pdf Pdf, 120.1 kB.

Träff 1- 2023 pdf Pdf, 189.2 kB.
Träff 2 - 2023 pdf Pdf, 183.2 kB.
Träff 3 - 2023 pdf Pdf, 185.7 kB.
Träff 4 - 2023 pdf Pdf, 208.2 kB.

Nästa träff hålls 12 mars 2024 Anmäl er här. Länk till annan webbplats.

 

Värdegrund vid tävling

Framtagen för att använda av tävlingsarrangörer och föreningar. Klicka här.
Läs mer om säkerhet vid och trygga tävlingsmiljöer.

Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrottsmiljö

På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns vägledning i det förebyggande trygghetsarbetet.


SBF:s handlingsplan Trygg Idrott

2020 genomfördes ett arbete med att ta fram en handlingsplan i Trygg Idrott på förbundsnivå. (Handlingsplanen är under uppdatering - publiceras inom kort)

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

I mars 2022 släppte RF uppföljaren till sina tidigare anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Riktlinjerna är något som varje idrottsförbund ska förhållas sig till och följa. SBF håller på att forma en arbetsgrupp som ska gå igenom dem och se över behovet av anpassning, Både riktlinjernas anpassning efter brottningens förutsättningar och Svensk Brottnings behov av utveckling och förändring för att kunna följa dem.
RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En bild

Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer

Arbetet med trygga idrottsmiljöer är något som kan börja i det lilla. Att som tränare lära sig alla namnen och prata med alla sina aktiva någon gång under varje träning. Att samlas och äta pizza, att sätta upp gemensamma regler för hur vi beter oss under träning och match. Och mot varandra. Att sänka trösklarna så att alla kan vara med. På något sätt.

Det finns ett större arbete att göra också. Med handlingsplaner om något händer. Att medvetandegöra föreningsorganisationen. Det börjar i styrelsen.
Ta hjälp av ert RF-SISU distrikt för att komma igång Öppnas i nytt fönster..

Till RF:s sida om trygg och inkluderande idrott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till RF:s arbetsmaterial för att skapa trygga idrottsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Sponsorer