Gå till innehåll
Svenska Brottningsförbundet

Dokument och information

Sammanfattningar digitala klubbträffar Trygg Idrott

SBF har förväntningar på att alla föreningar som är medlemmar i förbundet deltar i de digitala träffar som regelbundet hålls inom området trygga idrottsmiljöer. Har ni frågor kontakta malin.kjebon@brottning.rf.se.

Nästa träff hålls 8 oktober 2024 Anmäl er här. Länk till annan webbplats.

Nedan finns dokumentation från tidigare träffar.

Träff 1-2022 pdf Pdf, 496.4 kB.
Träff 2- 2022 pdf Pdf, 112.4 kB.
Träff 3 - 2022 pdf Pdf, 140.3 kB.
Träff 4 - 2022 pdf Pdf, 120.1 kB.

Träff 1- 2023 pdf Pdf, 189.2 kB.
Träff 2 - 2023 pdf Pdf, 183.2 kB.
Träff 3 - 2023 pdf Pdf, 185.7 kB.
Träff 4 - 2023 pdf Pdf, 208.2 kB.

Träff 1 - 2024 pdf Pdf, 186.2 kB.
Presentation från träff 1 - 2024 Pdf, 616.5 kB.
Träff 2 - 2024 pdf Pdf, 298.9 kB.
Presentation från träff 2 -2024 Pdf, 683 kB.

Värdegrund vid tävling

Framtagen för att använda av tävlingsarrangörer och föreningar. Klicka här.
Läs mer om säkerhet vid och trygga tävlingsmiljöer.

Kunskapswebb för en trygg och inkluderande idrottsmiljö

På webbplatsen Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns vägledning i det förebyggande trygghetsarbetet.


SBF:s handlingsplan Trygg Idrott

2020 genomfördes ett arbete med att ta fram en handlingsplan i Trygg Idrott på förbundsnivå. (Handlingsplanen är under uppdatering - publiceras inom kort)

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

I mars 2022 släppte RF uppföljaren till sina tidigare anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Riktlinjerna är något som varje idrottsförbund ska förhållas sig till och följa. SBF håller på att forma en arbetsgrupp som ska gå igenom dem och se över behovet av anpassning, Både riktlinjernas anpassning efter brottningens förutsättningar och Svensk Brottnings behov av utveckling och förändring för att kunna följa dem.
RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott pdf Länk till annan webbplats. i kortare version

En bild

Skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer

Arbetet med trygga idrottsmiljöer är något som kan börja i det lilla. Att som tränare lära sig alla namnen och prata med alla sina aktiva någon gång under varje träning. Att samlas och äta pizza, att sätta upp gemensamma regler för hur vi beter oss under träning och match. Och mot varandra. Att sänka trösklarna så att alla kan vara med. På något sätt.

Det finns ett större arbete att göra också. Med handlingsplaner om något händer. Att medvetandegöra föreningsorganisationen. Det börjar i styrelsen.
Ta hjälp av ert RF-SISU distrikt för att komma igång Öppnas i nytt fönster..

Till RF:s sida om trygg och inkluderande idrott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till RF:s arbetsmaterial för att skapa trygga idrottsmiljöer - uppdaterat material våren 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2022-12-08

Senast uppdaterad: 2024-06-03